Jeremy Corbyn. Sophie Brown, Wikimedia Commons.

Reformismin kriisi: luokkayhteistyötä ja myönnytyksiä

Vuonna 2008 alkanut kriisi paljasti kapitalismin luonteen. Se käynnisti prosessin, jossa miljoonat nuoret ja työläiset alkoivat haastaa, ei vain niin kutsuttua ”uusliberalismia”, vaan itse kapitalismia. Silti tämä kapitalismin kriisi on syössyt vasemmiston kriisin sen sijaan, että olisi odotetusti nostanut sen valtaan. Pintapuolisesti kyse on ristiriidasta. Jos kuitenkin katsomme pintaa syvemmälle, näemme, että tilanne johtuu reformistisen politiikan rajoitteista suhteessa aikoihin, joita elämme.

Lue lisää

Mitä fasismi on? Onko se välitön uhka tänään?

Mm. Donald Trumpin kausi Yhdysvaltain presidenttinä ja Marine Le Penin menestys Ranskan presidentinvaalissa ovat luonnollisesti huolestuttaneet miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Jotkut ovat jopa varoittaneet fasismin uudesta noususta. Marxisteina meille on tärkeää pitäytyä tyynessä analyysissa ilman pelottelua ja liioittelua. Tässä vuonna 2017 julkaistussa artikkelissa Socialist Appeal –lehden päätoimittaja Rob Sewell kysyy, mitä fasismi todella on. Ja onko sen nousu välitön uhka nykypäivänä?

Lue lisää

On aika perustaa vallankumouksellinen kommunistinen internationaali!

“Tämä on uudelleensyntymä, renessanssi!” Nämä sanat, jotka IMT:n johtava teoreetikko Alan Woods esitti, kuvasivat kansainvälisen toimeenpanevan komiteamme (IEC) hiljattain pidetyn kokouksen tunnelmaa. Merkittävä määrä työläisiä ja nuorisoa on tarttumassa molemmin käsin kommunismin lippuun — meidän on käännyttävä määrätietoisesti heidän puoleensa rakentamalla vallankumouksellinen kommunistinen internationaali.

Lue lisää

Marxismin ja anarkismin teoriat

Mikä erottaa marxismin anarkismista? Miksi kaksi teoriaa? Miten ne erottuvat toisistaan, mitkä ovat niiden ansiot suhteessa toisiinsa ja kumpi näistä kahdesta teoriasta — tai mikä yhdistelmä näistä teorioista — olisi paras työkalu taistelussa kapitalismia ja porvarivaltiota vastaan? Tällainen pohdinta on välttämätöntä kaikille vallankumouksellisille pyrkimyksenä ymmärtää ja saada haltuun vallankumouksellinen teoria.

Lue lisää

Suomen vallankumouksen opetukset 1917–18

Suomen vallankumous on kunniakas luku kansainvälisen työväenluokan historiassa. Traagisesti vallankumouksen kuitenkin petti sen päättämätön johto, vaikka massat tekivät kaikkensa sen eteen. Vastavallankumouksen voimat suorittivat verilöylyn, joka fyysisesti tuhosi työväenluokan parhaimmiston, mikä puolestaan pahensi Venäjän vallankumouksen saartoa ja eristystä.

Lue lisää

Miksi olemme leninistejä

On vaikeaa, ellei peräti mahdotonta, löytää yhtä herjattu historiallinen hahmo kuin Vladimir Iljitsh Lenin. “Diktatorinen”, “murhanhimoinen”, “kyyninen”, “moraaliton”. Keksi panettelu, ja se on heitetty Leniniä päin. Tätä tehdään lähes kaikkien poliittisten suuntausten piirissä, konservatiivisesta oikeistosta liberaaleihin, reformisteihin ja anarkisteihin. Valitettavasti tämän karikatyyrin vahvistumiseen vaikuttivat stalinistisen diktatuurin vuosikymmenet Neuvostoliitossa.

Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sen kanssa, millainen mies Lenin oikeasti oli. Lenin oli maailmanhistorian vallankumouksellisimman puolueen perustaja, poikkeuksellisen merkittävä marxilainen teoreetikko ja maailman ensimmäisen työväenluokan vallankumouksen johtaja. Hänen panoksensa kommunistiselle liikkeelle on merkitykseltään mittaamaton. Juuri tämän vuoksi hallitseva luokka vihaa häntä tänä päivänä niin tulenpalavalla raivolla.

Lue lisää

Leninin teoksen Imperialismi merkitys nykypäivänä

V.I. Leninin kirjoittama marxismin klassikko “Imperialismi kapitalismin korkeimpana asteena” on äärimmäisen olennainen työkalu sodan ja imperialismin ymmärtämiseksi vuonna 2024. Lenin kirjoitti kirjan vuonna 1916, keskellä ensimmäistä maailmansotaa.

Kirjassa Lenin selittää, että moderni imperialismi on väistämätöntä seurausta tuotantovoimien kehityksestä kapitalismissa. Näin ollen imperialismi ei ole seurausta joistain militaristisista tai nationalistisista arvoista, ajatuksista tai politiikasta, vaan juontuu konkreettisista taloudellisista imperatiiveista.

Lue lisää

Suomen porvarivaltion reaktio Haagin kansainvälisen tuomioistuimen epäiltyä Israelia kansanmurhasta: hätäavun katkaiseminen Palestiinaan!

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi perjantaina 26.1. välipäätöksen Etelä-Afrikan käynnistämässä oikeuskäsittelyssä, jossa Israel on syytettynä kansanmurhasta. Päätöksessä tuomioistuin ilmaisee pitävänsä Etelä-Afrikan syytteitä uskottavina ja vaatii Israelia mm. lopettamaan Gazan Palestiinalaisten joukkotuhonnan ja ryhtymään välittömiin toimiin humanitäärisen avun jakamiseksi Gazaan. Reaktiona tähän Suomi on katkaissut tukensa Gazaan apua toimittavalle pakolaisapujärjestölle UNRWA:lle.

Lue lisää

Leninin puolesta

21. tammikuuta 1924 merkittävä marxilainen ja Venäjän vallankumouksen johtaja Vladimir Lenin kuoli salamurhaajan luodin aiheuttamiin, pidemmän aikaa kehittyneisiin komplikaatioihin. Siitä lähtien on ollut käynnissä porvarillisten historioitsijoiden ja kapitalismin puolustelijoiden sekä erilaisten reformistien, liberaalien ja erinäisten anarkistien jatkuva kampanja hänen nimensä mustamaalaamiseksi ja hänen ajatustensa vääristelemiseksi. Heidän päämääränään on ollut häväistä Lenin, marxilaisuus ja Venäjän vallankumous pankkiirien ja kapitalistien ”demokraattisen” vallan pönkittämiseksi.

Lue lisää
Kuva: Arnoud van Doorn, Twitter

Etelä-Afrikka vs. Israel: kansanmurhakanteen käsittely Haagissa paljastaa kansainvälisen lain kriisin

Etelä-Afrikan aloittama, historiallisesti merkittävä kansanmurhakäsittely Haagissa Israelia vastaan on saanut miljoonien ihmisten tuen maailmanlaajuisesti. Ihmiset haluavat lopettaa Gazan kauhut. Israelin kansainvälinen maine on saanut iskun, josta se tuskin koskaan toipuu kokonaan. Mutta myös koko kansainvälisen lain rakennelma on saamassa tuhoisan iskun, koska se on lopulta kykenemätön pysäyttämään nämä hirmuteot.

Lue lisää

Näpit irti Jemenistä! Imperialistit suojaavat voittojaan ja Israelin oikeutta suorittaa kansanmurhaa

Perjantain vastaisena yönä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian ilmaiskut pudottivat kymmeniä kehittyneitä pommeja eräiden maailman köyhimpien ihmisten päälle. Läntisten imperialistien kädet ovat kyynärpäitä myöten gazalaisten veressä, mutta tähän asti he ovat kyenneet piilottelemaan sen verukkeen takana, että vaikka he ovat saattaneet toimittaa aseet, pommit, rahoituksen ja poliittiset korulauseet verilöylyn mahdollistamiseksi, he eivät suoraan vetäneet liipasimesta. Ei, he jankkasivat meille jankkaamasta päästyäänkin, että teurastuksen tuli tapahtua “kohtuudella”, “suhteellista voimaa käyttäen”. Nyt Jemenissä he ovat tehneet suoran intervention ja siten eskaloineet alueen konfliktia harkitsemattomasti. Me sanomme: näpit irti Jemenistä!

Lue lisää