Kategoria: Teoriaa

Vallankumouksellisen kommunistisen internationaalin manifesti

Seuraava teksti on Vallankumouksellisen kommunistisen internationaalin manifesti, joka tyhjentävän keskustelun päätteeksi hyväksyttiin yksimielisesti kansainvälisen sihteeristön toimesta aamulla 7.3.2024. Tämä dokumentti annetaan kansainvälisen konferenssimme ratifioitavaksi kesäkuussa 2024, jossa myös julistetaan perustetuksi uusi Vallankumouksellinen kommunistinen internationaali.

Lue lisää

Hajota ja hallitse: luokkaintressit transfobisen lainsäädännön takana

Vuoden 2023 alusta Yhdysvalloissa on tuotu käsittelyyn 541 transihmisiä vastaan suunnattua lainsäädäntöaloitetta, näistä 23 liittovaltion tasolla. 70 lakia on näiden perusteella jo säädetty. Kyseessä on selkeä piikki transfobisessa lainsäädännössä jopa edellisvuoteen nähden. Vuonna 2022 tällaisia aloitteita tehtiin 174 ja ne päätyivät lainsäädäntöön 26 tapauksessa.

Suurin osa näistä sortavista laeista muodostuu summittaisista rajoituksista transihmisten oikeuksiin, erityisesti transnuorten oikeuksiin. Lait rajoittavat pääsyä terveydenhuoltoon ja sukupuolenkorjaushoitoihin, kieltävät transihmisiltä osallistumisen urheilukilpailuihin ja kieltävät heitä käyttämästä sellaisia wc-tiloja, jotka on tarkoitettu sille sukupuolelle, johon he identifioituvat. Näitä lakeja ovat säestäneet pelkoa lietsovat kampanjat, joilla oikeiston lehdistössä transihmisiä on demonisoitu ja joissa heidät pyritään esittämään vaarallisina saalistajina.

Lue lisää
Jeremy Corbyn. Sophie Brown, Wikimedia Commons.

Reformismin kriisi: luokkayhteistyötä ja myönnytyksiä

Vuonna 2008 alkanut kriisi paljasti kapitalismin luonteen. Se käynnisti prosessin, jossa miljoonat nuoret ja työläiset alkoivat haastaa, ei vain niin kutsuttua ”uusliberalismia”, vaan itse kapitalismia. Silti tämä kapitalismin kriisi on syössyt vasemmiston kriisin sen sijaan, että olisi odotetusti nostanut sen valtaan. Pintapuolisesti kyse on ristiriidasta. Jos kuitenkin katsomme pintaa syvemmälle, näemme, että tilanne johtuu reformistisen politiikan rajoitteista suhteessa aikoihin, joita elämme.

Lue lisää

Mitä fasismi on? Onko se välitön uhka tänään?

Mm. Donald Trumpin kausi Yhdysvaltain presidenttinä ja Marine Le Penin menestys Ranskan presidentinvaalissa ovat luonnollisesti huolestuttaneet miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Jotkut ovat jopa varoittaneet fasismin uudesta noususta. Marxisteina meille on tärkeää pitäytyä tyynessä analyysissa ilman pelottelua ja liioittelua. Tässä vuonna 2017 julkaistussa artikkelissa Socialist Appeal –lehden päätoimittaja Rob Sewell kysyy, mitä fasismi todella on. Ja onko sen nousu välitön uhka nykypäivänä?

Lue lisää

On aika perustaa vallankumouksellinen kommunistinen internationaali!

“Tämä on uudelleensyntymä, renessanssi!” Nämä sanat, jotka IMT:n johtava teoreetikko Alan Woods esitti, kuvasivat kansainvälisen toimeenpanevan komiteamme (IEC) hiljattain pidetyn kokouksen tunnelmaa. Merkittävä määrä työläisiä ja nuorisoa on tarttumassa molemmin käsin kommunismin lippuun — meidän on käännyttävä määrätietoisesti heidän puoleensa rakentamalla vallankumouksellinen kommunistinen internationaali.

Lue lisää

Marxismin ja anarkismin teoriat

Mikä erottaa marxismin anarkismista? Miksi kaksi teoriaa? Miten ne erottuvat toisistaan, mitkä ovat niiden ansiot suhteessa toisiinsa ja kumpi näistä kahdesta teoriasta — tai mikä yhdistelmä näistä teorioista — olisi paras työkalu taistelussa kapitalismia ja porvarivaltiota vastaan? Tällainen pohdinta on välttämätöntä kaikille vallankumouksellisille pyrkimyksenä ymmärtää ja saada haltuun vallankumouksellinen teoria.

Lue lisää

Suomen vallankumouksen opetukset 1917–18

Suomen vallankumous on kunniakas luku kansainvälisen työväenluokan historiassa. Traagisesti vallankumouksen kuitenkin petti sen päättämätön johto, vaikka massat tekivät kaikkensa sen eteen. Vastavallankumouksen voimat suorittivat verilöylyn, joka fyysisesti tuhosi työväenluokan parhaimmiston, mikä puolestaan pahensi Venäjän vallankumouksen saartoa ja eristystä.

Lue lisää

Miksi olemme leninistejä

On vaikeaa, ellei peräti mahdotonta, löytää yhtä herjattu historiallinen hahmo kuin Vladimir Iljitsh Lenin. “Diktatorinen”, “murhanhimoinen”, “kyyninen”, “moraaliton”. Keksi panettelu, ja se on heitetty Leniniä päin. Tätä tehdään lähes kaikkien poliittisten suuntausten piirissä, konservatiivisesta oikeistosta liberaaleihin, reformisteihin ja anarkisteihin. Valitettavasti tämän karikatyyrin vahvistumiseen vaikuttivat stalinistisen diktatuurin vuosikymmenet Neuvostoliitossa.

Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sen kanssa, millainen mies Lenin oikeasti oli. Lenin oli maailmanhistorian vallankumouksellisimman puolueen perustaja, poikkeuksellisen merkittävä marxilainen teoreetikko ja maailman ensimmäisen työväenluokan vallankumouksen johtaja. Hänen panoksensa kommunistiselle liikkeelle on merkitykseltään mittaamaton. Juuri tämän vuoksi hallitseva luokka vihaa häntä tänä päivänä niin tulenpalavalla raivolla.

Lue lisää

Leninin teoksen Imperialismi merkitys nykypäivänä

V.I. Leninin kirjoittama marxismin klassikko “Imperialismi kapitalismin korkeimpana asteena” on äärimmäisen olennainen työkalu sodan ja imperialismin ymmärtämiseksi vuonna 2024. Lenin kirjoitti kirjan vuonna 1916, keskellä ensimmäistä maailmansotaa.

Kirjassa Lenin selittää, että moderni imperialismi on väistämätöntä seurausta tuotantovoimien kehityksestä kapitalismissa. Näin ollen imperialismi ei ole seurausta joistain militaristisista tai nationalistisista arvoista, ajatuksista tai politiikasta, vaan juontuu konkreettisista taloudellisista imperatiiveista.

Lue lisää

Leninin puolesta

21. tammikuuta 1924 merkittävä marxilainen ja Venäjän vallankumouksen johtaja Vladimir Lenin kuoli salamurhaajan luodin aiheuttamiin, pidemmän aikaa kehittyneisiin komplikaatioihin. Siitä lähtien on ollut käynnissä porvarillisten historioitsijoiden ja kapitalismin puolustelijoiden sekä erilaisten reformistien, liberaalien ja erinäisten anarkistien jatkuva kampanja hänen nimensä mustamaalaamiseksi ja hänen ajatustensa vääristelemiseksi. Heidän päämääränään on ollut häväistä Lenin, marxilaisuus ja Venäjän vallankumous pankkiirien ja kapitalistien ”demokraattisen” vallan pönkittämiseksi.

Lue lisää