Suomen porvarivaltion reaktio Haagin kansainvälisen tuomioistuimen epäiltyä Israelia kansanmurhasta: hätäavun katkaiseminen Palestiinaan!

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi perjantaina 26.1. välipäätöksen Etelä-Afrikan käynnistämässä oikeuskäsittelyssä, jossa Israel on syytettynä kansanmurhasta. Päätöksessä tuomioistuin ilmaisee pitävänsä Etelä-Afrikan syytteitä uskottavina ja vaatii Israelia mm. lopettamaan Gazan Palestiinalaisten joukkotuhonnan ja ryhtymään välittömiin toimiin humanitäärisen avun jakamiseksi Gazaan. Reaktiona tähän Suomi on katkaissut tukensa Gazaan apua toimittavalle pakolaisapujärjestölle UNRWA:lle.

Suomen taantumuksellinen porvaristo on enemmän tai vähemmän läpinäkyvästi uittanut Suomea kohti läntistä imperialismia välittömästi Neuvostoliiton romahduksesta 1990-luvun alussa lähtien. Nyt kun Suomen porvarivaltio on Naton jäsen (mm. Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin myötävaikutuksella hallituksen ministerinä päätöksen aikaan), vasallin on aika osoittaa lojaaliutta imperiumin keisarille. Niinpä Suomen kapitalistit ovat välittömästi Haagin kansainvälisen tuomioistuimen Israelille epäedullisen päätöksen jälkeen päättäneet rangaista palestiinalaisia heidän omasta kansanmurhastaan katkaisemalla USA:n ja muiden länsi-imperialistien esimerkin mukaisesti rahoituksensa YK:n pakolaisapujärjestölle UNRWA:lle.

Israelin syytökset sukkana läpi Suomen äärioikeistohallitukselle

Perusteena rahoituksen katkaisemiselle käytetään Israelin ilmoittamia epäilyjä, joiden mukaan UNRWA:n henkilökuntaa olisi osallistunut Israelin vastaiseen taisteluun Hamasin riveissä. Todisteita epäiltyjen syyllisyydestä ei ole esitetty. Epäiltyjä henkilöitä on kourallinen, kun koko järjestön henkilöstömäärä on kymmeniä tuhansia. Järjestö on päävastuussa avun toimittamisesta Gazan yli kahdelle miljoonalle asukkaalle, jotka elävät pommitusten ja humanitäärisen katastrofin keskellä.

Äärioikeistolaisen Perussuomalaiset-puolueen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio totesi viestipalvelu X:ssä, että Suomi ”odottaa riippumatonta ja perinpohjaista selvitystä” asiassa. UNRWA on omien sanojensa mukaan erottanut 12 henkilöä, joiden on epäilty osallistuneen lokakuun 7. päivä 2023 suoritettuun Hamasin hyökkäykseen Israeliin. Suomen lisäksi rahoituksen ovat ilmoittaneet väliaikaisesti katkaisevansa Yhdysvallat, Alankomaat, Iso-Britannia, Italia, Saksa, Kanada ja Australia. Israelin päämääränä on sen virallisen kannan mukaan lakkauttaa koko järjestön toiminta Gazassa.

UNRWA eli koko nimeltään The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees on YK:n puitteissa toimiva järjestö, joka tuottaa palestiinalaispakolaisille peruspalveluita, kuten terveydenhuollon, sosiaalipalvelut ja koulutuksen. Järjestön palkkalistoilla on n. 30 000 työntekijää, pääosin palestiinalaisia. UNRWA on palestiinalaisten tärkein elämänlanka Israelin brutaalin miehityksen ja nyt kansanmurhan oloissa. Israel on jo ennen lokakuussa 2023 aloittamaansa palestiinalaisten joukkotuhontaa kuristanut Gazaa epäinhimillisellä saarrolla maalta, mereltä ja ilmasta. Israel on hallinnut jo vuosia sähkön ja veden tuloa palestiinalaisille, ja myös käyttänyt tätä hallintaa palestiinalaisten sortamiseen monin tavoin sen lisäksi, että on ajoittain vuosien varrella käynnistänyt tälle siviilien tiuhaan kansoittamalle pienelle maakaistaleelle massiivisia sotilaallisia hyökkäyksiä.

Asiantuntijat: Suomi todennäköisesti osasyyllinen kansanmurhaan

Näissä oloissa ei ole ihme, että useat kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat jo kiirehtineet varoittamaan, että Yhdysvaltain johdolla palestiinalaisia nyt rankaisevat maat ovat yhä lisääntyvällä todennäköisyydellä suoraan syyllisiä YK:n kansanmurhasopimuksen rikkomuksiin ja siten itse mahdollisesti osasyyllisiä kansanmurhaan. Suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan itseään puhtoisena pienenä maana, joka on maailmanpolitiikassa enemmänkin ajopuu ja isompiensa sorsima uhri kuin aktiivinen sortaja, mutta suomut alkanevat pudota jo yhä laajemmin suomalaisenkin työväenluokan silmiltä. Suomen kapitalistinen hallitseva luokka (ml. Vasemmistoliiton luokkayhteistyöhön porvarien kanssa vajonnut opportunistinen johto) on vahvasti länsi-imperialismin riveissä sortamassa palestiinalaisia ja mahdollistamassa Israelin kansanmurhaan viittaavat toimet heitä vastaan.

Yhdysvaltalainen ihmisoikeusjuristi Francis Boyle, joka on mm. toiminut neuvonantajana Bosnia-Hertsegovinan hallitukselle ja palestiinalaishallinnolle toteaa tilanteesta:

Ei ole enää kysymys siitä, että nämä valtiot avustaisivat ja edesauttaisivat Israelin kansanmurhaa palestiinalaisia kohtaan vastoin kansanmurhasopimuksen artiklaa 3 (e), joka kriminalisoi ”avunannon” kansanmurhaan. Nämä valtiot rikkovat nyt myös suoraan kansanmurhasopimuksen artiklaa 2 (c) oma-aloitteisesti: ”Aiheuttaa tahallaan ihmisryhmälle elinolot, joiden tietoisena tarkoituksena on aiheuttaa sen fyysinen tuho kokonaan tai osittain…” 

Intifada voittoon asti!

Suomen porvarit ovat kapitalismin kriisin oloissa päätyneet aktiivisesti tukemaan kansanmurhaa. Mikään puolue Suomen eduskunnassa ei tehokkaasti vastusta tätä. On aika, että Suomen työväenluokka astuu historian näyttämölle ja keskeyttää nämä Suomen porvarivaltion irvokkuudet.

Liity Suomen International Marxist Tendencyyn, Vallankumoukseen!

Lakaistaan sivuun heidän järjestelmänsä. Sosialistinen maailmanvallankumous ja kapitalismin tuhoaminen juurineen on ainoa pysyvä ja tehokas tapa päästää palestiinalaiset pois Israelin ja länsi-imperialismin sorron ja apartheidin ikeestä!

Me Vallankumouksessa sanomme siis: intifada voittoon asti!