Ei hyökkäyksille Gazaan! Miehitys lopetettava välittömästi!

Lähi-idän viimeisin konflikti on suora seuraus palestiinalaisten väkivaltaisesta sorrosta, jota Israelin historian taantumuksellisinta hallitusta johtava Netanjahu edistää.

Israelin valtion vastaus Hamasin hyökkäykseen on ollut raaka ja jatkuu entistä raaempana. Netanjahu on julistanut sotatilan. Kostotoimenpiteinä aloitetut pommitukset ovat tappaneet tuhansia palestiinalaisia ja vielä useampi on loukkaantunut ja joutunut jättämään kotinsa niiden seurauksena.

Imperialistien tekopyhyys

Läntisten imperialististen hallitusten johtajat puhuvat Israelin oikeudesta puolustaa itseään. Biden, Macron ja reformistiset johtajat, kuten Starmer Iso-Britanniassa, ovat tekopyhässä kuorossa tuominneet hyökkäyksen Israeliin. He ovat kuitenkin sopivasti pysyneet hiljaisina vuosikymmenten ajan Israelin julmuuksien edessä.

He kaikki jättävät huomiotta sen tosiasian, että Netanjahun kyynisellä vahtivuorolla, äärioikeistolaisten siirtokuntalaisten palestiinalaisiin kohdistama väkivalta heidän asuinalueellaan Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa on kasvanut räjähdysmäisesti.

Israelin puolustusvoimat (IDF) on vastannut palestiinalaisnuorten yrityksiin vastustaa miehitystä suhteettomalla ja järjestelmällisellä, tappavalla väkivallalla. Tämä huipentui julmaan hyökkäykseen Jeninin pakolaisleiriä vastaan viime heinäkuussa. Kaikki tämä samalla, kun aseistetut siirtokuntalaiset uhkailevat palestiinalaisväestöä.

Oman poliittisen selviytymisensä taatakseen Netanjahu on tukeutunut kaikkein radikaaleimpiin äärioikeistolaisiin sionisteihin. Heidän tavoitteenaan on luoda uusi Nakba jäljittelemällä palestiinalaisväestön massiivista etnistä puhdistusta, joka johti Israelin perustamiseen vuonna 1948. Tämä tarkoittaa Länsirannan, Itä-Jerusalemin, Golanin kukkuloiden ja Gazan liittämistä Israeliin sekä koko palestiinalaisväestön karkottamista.

Netanjahu, hänen taantumukselliset sionistiset kannattajansa ja imperialistit ovat syyllisiä nykyiseen eskalaatioon. Ei ole mahdollista ylläpitää pitkäaikaista kokonaisen kansan demokraattisten perusoikeuksien kieltämistä, ahdistaa ja sortaa heitä, viedä yhä enemmän heidän maataan ja kotejaan, ampua heitä, pidättää heitä, kiduttaa heitä ja köyhdyttää heitä jatkuvasti enemmän ilman, että ennemmin tai myöhemmin aiheuttaa vastareaktion.

Porvarilliset tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa, mukaan lukien YLE:n ja HS:n kaltaiset uutiskanavat, peittelevät tarkoituksellisesti tätä ahdistavaa todellisuutta yrittäessään syyttää tapahtumista palestiinalaisten irrationaalista väkivaltaisuutta.

Samat ihmiset, jotka tänään puhuvat terrorismista, vaikenivat Valettu lyijy -operaation aikana vuosina 2008-2009 ja jälleen Luja kallio -operaation aikana vuonna 2014. Molemmissa tapauksissa Israel tappoi tuhansia palestiinalaisia ja jätti tuhansia ilman suojaa. Tässä vain muutamia viimeaikaisia esimerkkejä.

Tilanne esitetään kahden yhtä vahvan voiman välisenä kamppailuna. Tämä on täyttä valetta. Kyseessä on vahvan ja aggressiivisen imperialistisen valtion ja heikon sekä alistetun kansan välinen taistelu. Kansan, joka taistelee oman selviytymisensä ja oikeutensa olemassaoloon puolesta.

Netanjahu on uhannut “mahtavalla kostolla”. Mutta vaikka Israelin on mahdollista pommittaa, tukahduttaa, miehittää ja tuhota Gaza tuhkaksi, heidän on mahdotonta pitää sitä miehityksen alaisena. Kahta miljoonaa ihmistä ei voi pitää kurissa ja saappaan alla pelkin aseellisin keinoin.

Presidentti Biden on julkisesti puolustanut Israelia, mutta on jättänyt mainitsematta palestiinalaisten oikeuden puolustautua Israelin sortoa vastaan. Puolustamalla Israelia sitkeästi demokratian linnakkeena — toisin sanoen tärkeänä voimavarana Yhdysvaltain imperialismille Lähi-idässä — Yhdysvaltojen imperialismi on samalla tavalla vastuussa nykyisestä tilanteesta kuin sionistit ja Netanjahu.

Israelin mahdollisen hyökkäyksen Gazaan ja koko Länsirannan miehityksen, joka sytyttäisi koko Lähi-Idän tuleen, pitäisi huolettaa jopa Washingtonin kaikkein vakavamielisimpiä ja pätevimpiä imperialismin strategeja. 

Tämä tilanne on ennakkovaroitus vallankumouksellisista kouristuksista ja yhteiskunnallisesta epävakaudesta.

Intifada voittoon saakka!

Nykyinen kriisi on ollut tekeillä kauan. Viimeisen kahden vuoden aikana palestiinalaisen vastarinnan uusi sukupolvi on noussut Länsirannat miehitystä vastaan. Palestiinalaisnuorten keskuudessa on kehittymässä uhmakas mieliala.

Nuoriso haluaa toimia. Pelkät tuomitsevat sanat eivät riitä. Vain palestiinalaisten massojen itsensä ottama vallankumouksellinen aloite — Länsirannalla, Itä-Jerusalemissa, Gazassa ja Israelin alueilla — voi johtaa menestykkääseen kamppailuun miehitystä vastaan.

Naapurimaiden arabimassoilla on myös oltava keskeinen rooli. Tämä tarkoittaa taantumuksellisten imperialismia tukevien hallintojen syrjäyttämistä Egyptissä, Saudi-Arabiassa, Qatarissa, Jordnissa jne.

Nuorison ja työväen kansainvälinen solidaarisuus on elintärkeää, kunhan se ei perustu abstrakteihin vetoomuksiin “rauhan” tai “jännitteiden purkamisen” puolesta. Vuosikymmenet YK:n päätöslauselmia ja kansainvälisiä sopimuksia eivät ole edistäneet palestiinalaisten kansallista vapautumista tuuman vertaa.

Meidän on selvästi vaadittava seuraavaa:

 • Ei hyökkäykselle ja Gazan pommituksille
 • Ei imperialistien sekaantumiselle. Imperialistien “rauha” ja Oslon rauhansopimukset ovat epäonnistuneet palestiinalaisten kannalta.
 • Joukkokapina palestiinalaisten puolesta, miehitystä vastaan vihreän linjan molemmin puolin.
 • Loppu miehitykselle. Kaikkien poliittisten vankien vapautus. Lopetetaan sionististen siirtokuntien maan ryöstäminen ja palautetaan maat palestiinalaisille.
 • Ei sorrolle ja yhtäläisten oikeuksien puolesta kaikille kansoille, riippumatta etnisestä alkuperästä tai uskonnosta.
 • Koko Palestiinan sosialistisen liiton puolesta osana koko Lähi-Idän sosialistista liittoa
 • Intifada voittoon asti!

Mitä kommunistit voivat tehdä Palestiinan vapauttamiseksi?

Suomessa asuvien on helppo tuntea voimattomuutta Gazan miehitystä ja palestiinalaisia päivittäin koettelevaa terroria kohtaan. Mutta meillä on enemmän voimaa kuin voimme kuvitella, kunhan vain onnistumme järjestäytymään.

Suomen osallistuminen muiden Pohjoismaiden rinnalla imperialismiin ja imperialismin poliittiset edustajat myös Suomessa yksiselitteisesti edistävät Israelin valtion hirmutekoja palestiinalaisia kohtaan. Oikeistopuolueilla ja sosialidemokraateilla on käytännössä identtinen kanta tilanteeseen.

Suomen hankinnat tukevat Israelin aseteollisuutta, joka puolestaan suoraan hyötyy Israelin ja palestiinalaisten välisestä konfliktista. Suomi on tehnyt hankintapäätöksiä ainakin 400 miljoonalla vuosina 2008-2021, ja valmistelee miljardiluokan ilmatorjuntaohjushankintaa Israelista.

Vakiintuneet tiedotusvälineet, kuten YLE, levittävät kaikenlaisia valheita ja vääristelyjä Gazan saartoon ja Israelin harjoittamaan palestiinalaisten sortoon liittyen.

Me voimme tehdä tälle kaikelle jotain vain, jos järjestäydymme, agitoimme ja mobilisoimme ihmisiä.

Jokaisessa koulussa ja yliopistossa olisi osoitettava solidaarisuutta Palestiinalle. Työpaikoilla pitäisi aloittaa keskusteluja näistä kysymyksistä, mukaan lukien Suomen roolista imperialismissa.

Meidän on keskityttävä näihin vaatimuksiin

 • Sekä oikeisto että sosialidemokraatit on saatava vastuuseen siitä, että he tukevat Israelin hallinnon harjoittamaa Palestiinan kansan sortoa.
 • Suomen hallituksen on lopetettava kaikki tuki Israelin valtiolle, mukaan lukien asekauppa.
 • Lukioiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulee opettaa totuus Israelin valtiosta, suomalaisesta ja pohjoismaisesta imperialismista, ja heidän monista rikoksistaan palestiinalaisia vastaan.
 • Suomalainen media on tuomittava valheistaan, jotka koskevat israelin sortoa palestiinalaisia kohtaan.

Mikään tästä tapahdu vain pyytämällä kauniisti. Oikeistohallitus, pomot, kapitalistiset tiedotusvälineet, yliopistojen hallintoelimet ja lukioiden rehtorit yrittävät kaikki sivuuttaa meidät. Joten meidän on saatava heidät kuuntelemaan.

Ammattiyhdistysaktiivien tulisi näyttää solidaarisuutta palestiinalaisia työntekijöitä ja nuoria kohtaan, kehottaa SAK:ta tekemään samoin ja vastustamaan hallituksen ja koko eduskunnan häpeällistä tekopyhyyttä. Ammattiyhdistykset voivat myös auttaa organisoimaan paikallisia mielenosoituksia ja osallistua niihin, kehottaen jäseniään osallistumaan ryhmänä.

Jos ammattiosastot ja -liitot eivät ole tähän valmiita, työntekijöiden tulee suunnata painetta alhaalta päin ay-liikkeen byrokraattista johtoa kohtaan, jotta nämä solidaarisuuden nimissä Palestiinan työläisiä kohtaan protestoisivat Israelia vastaan, Palestiinan puolesta.

Opiskelijoiden tulee julkaista päätöslauselmia opiskelijajärjestöjen kautta ja yhdistää voimansa akateemisen, hallinnollisen ja muun henkilökunnan kanssa kampuksilla ja lukioissa. Yliopistojen ja koulujen sulkemiseksi kokonaan olisi järjestettävä koordinoituja toimia, kuten ulosmarsseja, valtauksia ja lakkoja.

Jokainen meistä voi keskustella tilanteesta työkavereiden, luokkakavereiden, ystävien ja perheen kanssa. Meidän tulee ottaa talteen lainauksia ja haastatteluja ihmisiltä, jotka ovat vihaisia tai raivoissaan Israelin valtion palestiinalaisia kohtaan harjoittaman väkivallan takia. Voimme jakaa näitä omassa sosiaalisessa mediassamme.

Kaikella tällä on väistämättä suora vaikutus imperialismin vastaisen taistelun ja taisteluun vapaan Palestiinan puolesta.

Ennen kaikkea meidän on vastustettava omaa imperialistista ja imperialismia tukevaa hallitustamme Suomessa ja kaadettava koko kapitalistinen järjestelmä, jota se edustaa.

Sosialistisen vallankumouksen aikaansaaminen — työläishallituksen, jonka ulkopolitiikka perustuu sosialistiseen internationalismiin, asettaminen valtaan — on paras tapa tarjota todellista solidaarisuutta palestiinalaisille työläisille ja nuorille.

Tätä varten teidän on syytä auttaa meitä rakentamaan aitoa kommunistista liikettä Suomessa liittymällä IMT:hen (International Marxist Tendency) ja järjestäytymällä kommunistiksi!