Suomen opiskelijat nousevat vastarintaan

Opiskelijat ympäri Suomen ovat ryhtyneet spontaaneihin oppilaitosten valtauksiin reaktiona porvarihallituksen suunnittelemiin opiskelijoiden olojen heikennyksiin sekä hyökkäyksiin työväenluokkaa vastaan. Vaatimukset ovat vielä rajattuja, mutta luokkataistelun kiristyessä on vain ajan kysymys, että laajat opiskelijakerrokset radikalisoituvat entisestään ja ryhtyvät vaatimaan muutoksia koko yhteiskunnan rakenteisiin, luokkapohjalta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman Suomen porvarihallituksen alkutaival on johtanut luokkataistelun ennennäkemättömään kärjistymiseen Suomessa. Hallituskumppani perussuomalaisten ministereistä paljastuneet rasistiset ja fasismisympatioista kertovat teot olivat vain alkusoittoa sille, mitä hallituksella on suunnitteilla Suomen opiskelijoiden ja työväenluokan varalle. Hallitusohjelma sisältää rajuja hyökkäyksiä työläisten elintasoa ja hyvinvointia vastaan. Lakko-oikeutta aiotaan rajoittaa, sairauspoissaolosta maksettavaa palkkaa laskea ja työntekijöiden irtisanomista sujuvoittaa. Kuin aivoton zombi kapitalistinen hallitseva luokka jyrkentää luokkataistelua pisteeseen, jossa sen oikeus hallita väistämättä kyseenalaistetaan, kykenemättä estämään itseään.

Porvarihallitus vs. opiskelijat

Orpon hallituksen toimet opiskelijoita vastaan eivät kalpene sen hyökkäyksien työväenluokkaa vastaan rinnalla. Opintorahan indeksikorotukset aiotaan lopettaa, eli opintoraha ei vastaisuudessa nousisi elinkustannusten tahtiin.

Hallitus aikoo leikata yleisestä asumistuesta, jonka varassa suuri osa opiskelijoista on, ja jäädyttää myös sen indeksikorotukset. Samalla opintolainan takausta aiotaan nostaa. Tämän perusteella porvarimedia kuten Yle on voinut väittää, että itse asiassa “opintotuki” Suomessa olisi historiallisen korkealla! Opintotuki tarkoittaa tässä siis opintorahaa, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja opintolainaa yhteensä.

Samalla, kun lainatakausta opintolainalle nostetaan, ei kuitenkaan nosteta opintolainahyvityksen määrää, eli sitä hyvitystä, jonka opiskelija saa opintolainastaan, mikäli valmistuu tavoiteajassa. Kaikki tämä ajaa Suomen opiskelijoita velka-ansaan kuin käärmettä pyssyyn. Jo nyt suomalaiset opiskelijat ovat historiallisen velkaantuneita, ja yhä useampi turvautuu opintolainaan. Opiskelijalla Suomessa on tällä hetkellä keskimäärin 11 000 euroa lainaa.

Korviaan myöten velkaantunut juuri valmistunut nuori aikuinen on kapitalistille kuuliaista työvoimaa, joka ei todennäköisesti liiemmin oikeuksiensa ja etujensa perään kysele jo valmiiksi armottomilla nykypäivän työmarkkinoilla. Tällaiset työläiset on vaivatonta pitää eristyneinä, kun kaikki energia menee järjestäytymisen ja luokkatietoisuuden nostattamisen sijaan päivästä toiseen elossa selviämiseen ja toimeentulosta stressaamiseen.

Mutta vuonna 2023 opiskelijat eivät enää aio suostua tähän. He ovat nousemassa vastarintaan, josta ensimmäisenä myrskyvaroituksena on tämän syksyn valtausaalto.

Tyytymättömyys ja tietoisuus nousevat Helsingin yliopiston päärakennuksen aulassa. Suomen IMT vieraili opiskelijavaltauksessa Helsingin yliopiston päärakennuksella.

Tunnelma oli rauhoittunut parin päivän takaisesta, jolloin presidentti Sauli Niinistö vieraili täpötäydessä aulassa pujotellen valtaajien välistä Suomen maanpuolustusyhdistyksen juhlapuhujaksi. Ranskan vallankumouksen ancien règimen tason ylimielisyyttä nähtiin, kun joku maanpuolustushenkeä uhkuva pukumies heilutteli keskisormea valtaajille kävellessään tilaisuuteen.

Paikalla lauantai-iltapäivästä oli muutama opiskelija, jotka kertoivat näkemyksiään Suomen yhteiskunnallisesta tilanteesta, tiestä eteenpäin ja valmiuksistaan taistella muutoksen aikaansaamiseksi. Helsingin yliopiston valtaajat ovat esittäneet Instagram-tilillään neljä vaatimusta Suomen hallitukselle:

  1. Asumisen tuista ei saa leikata. Päinvastoin, kaikkien – myös kansainvälisten – opiskelijoiden toimeentulon edellytyksiä tulee parantaa. Kohtuuhintaisia asuntoja pitää rakentaa enemmän!
  2. Ei lukukausimaksuja kenellekään! Ei nyt eikä tulevaisuudessa.
  3. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava.
  4. Yliopistojen tulee asettua vaatimustemme taakse ja osoittaa solidaarisuutta.

Vaadimme, että yliopisto ottaa kantaa:

  • Opiskelijoiden mahdollisuuteen keskittyä opiskeluun ilman huolta toimeentulosta ja riippumatta kansalaisuudesta
  • Rasistiseen maahanmuuttopolitiikkaan, joka kurjistaa kansainvälisten opiskelijoiden asemaa entisestään!

IMT Suomen jututtamien opiskelijoiden mukaan he katsovat taistelevansa laajempien kerroksien kuin vain opiskelijoiden olojen ja oikeuksien puolesta. He kertoivat haluavansa olla ääni niille, joilla ei yhteiskunnassa tällä hetkellä ääntä ole. Tämä kertoo jo orastavan luokkatietoisuuden noususta. Toisaalta kommenteista kaikui myös pettymys Suomen byrokratisoituneeseen ammattiliittojohtoon.

Ravintola-alalla töitä tehnyt opiskelija ja työläinen kertoi, että alalla on yleistä liittyä työnantajien perustamaan liitoista riippumattomaan työttömyyskassaan YTK:hon, koska alan liiton PAMin katsotaan olevan tehoton ja liian yhteistyöhaluinen työnantajan kanssa. Toisaalta kyseinen valtaaja oli samaa mieltä siitä, että liiton “valtaaminen takaisin” työväenluokalle kuulostaisi hyvältä idealta. Liiton valtavat resurssit pitäisi vain saada työskentelemään työväen, ei liittopomojen ja kapitalistien hyväksi, mikä niiden alkuperäinen tarkoitus onkin.

Valmius lisääntyvään vastarintaan oli käsinkosketeltava. Eräs valtaaja puhui miettineensä jopa mahdollisuuksia opiskella vankilassa. Toisaalta porvarivaltion sortotoimet mietityttivät, ja yleensä elämä kapitalismin todellisuudessa, jossa kaikkien on käytävä töissä henkensä pitimiksi. Tämä vaikeuttaa käytännön luokkataistelua monin tavoin, kuten tietysti tarkoitus onkin.

Opettajaopiskelija kertoi antaneensa käytännön neuvoja opiskelijoille valtauksiin oppilaitoksessa, jossa työskentelee opettajana opintojen ohessa, vaikka tämä ei suoranaisesti sallittua olekaan. Jopa IMT Suomen edustajalle tuli yllätyksenä, miten rajusti opettajien lakko-oikeutta on jo laissa rajattu. Tästä huolimatta Suomen yhteiskunnallinen tilanne on saanut pohtimaan yhä konkreettisemmin vastarinnan mahdollisuuksia ja todennäköisyyttä. Mihinkään reformistien nostalgisoimiin “vanhoihin hyviin aikoihin” kun ei ole enää paluuta. Tiedossa on vain leikkauksia, heikennyksiä työväen oloihin ja kiihtyvää luokkataistelua.

Vaatimukset ja ohjelma vasta hahmottumassa

Keskusteluista yliopiston valtaajien kanssa muodostui kuva muotoaan hakevasta protestista ja kasvavasta luokkatietoisuudesta opiskelijoiden piirissä. Puheissa esiintyi mainintoja hierarkiattomuuden olennaisuudesta ja siitä, miten tärkeää joillekin oli, ettei protesteille ole yhtä järjestävää tahoa. Anarkistinen usko spontaaniin organisoitumiseen elää vahvasti. Kuitenkin samalla eri valtauksia koordinoidaan jo jollain tasolla, on viestiryhmiä ja oppilaitokset ylittäviä aktiivien verkostoja.

Paikalla oli Helsingin yliopiston opiskelijoiden lisäksi opiskelijoita ammattikorkeakoulu Metropoliasta, jonka valtauksen eteen koulun johto on asettanut esteen jos toisenkin. Nämä opiskelijat huomauttivat happamasti, että oppilaitoksen rehtorin titteli on “toimitusjohtaja” ja tämän palkka oli osoittautunut lyhyen selvitystyön perusteella ministeritasoiseksi. Turha siis odottaa, että nimellisesti opiskelijoita edustava rehtori/toimitusjohtaja asettaisi“opiskelijoidensa” edut luokkansa etujen edelle.

Ylipäänsä opiskelijoiden keskuudessa tuntui vielä vallitsevan jonkin verran illuusioita siitä, että vetoamalla esimerkiksi oppilaitosten johtoon tai poliitikkoihin voitaisiin saada mitään merkittävää aikaan. Nämä illuusiot kyllä karisevat nopeasti tapahtumien ajaessa massojen tietoisuutta yhä radikaalimpaan suuntaan.

Luokkataistelu on päiväjärjestyksessä myös opiskelijoille

Nuorison liikehdintä ennustaa aina yhä suurempia mullistuksia koko yhteiskunnan tasolla. Nyt on olennaista auttaa opiskelijoita ja työläisiä yhdistämään vaatimuksensa laajempaan luokkataisteluun koko kapitalismia vastaan. Tässä tarvitaan marxilaista teoriaa, joka on ainoa toimivaksi havaittu vallankumouksellinen menetelmä.

Vain luokkataistelulla voimme tehokkaasti puuttua opiskelijoiden nostamiin epäkohtiin sekä muun muassa sateenkaariväkeen kohdistuvaan sortoon, rasismiin ja naisvihaan, jotka ovat opiskelijoille polttavan tärkeitä kysymyksiä.

International Marxist Tendency tarjoaa vallankumouksellisen tien eteenpäin opiskelijoille, joiden oikeutettujen vaatimusten takana järjestömme seisoo ehdottomasti ja tinkimättömästi. Kutsumme opiskelijat liittymään työväen, nuorison ja opiskelijoiden rintamaan taistelemaan kapitalismia vastaan. Tavoitteenamme on sosialistinen maailmanvallankumous, kapitalismin tuhoaminen ja lopulta luokaton ja valtioton kommunistinen maailmanyhteiskunta.

Vain tällainen yhteiskunta tarjoaa mahdollisuuden inhimillisten kykyjemme ja taitojemme kehittymiseen pidemmälle kuin voimme edes kuvitella nykyisessä seniilin kapitalismin umpikujassa.