Oikeistohallitus tarjoaa pelkkiä sanoja rasismista ja hyökkää samalla työläisiä ja kommunismia vastaan

Axel Jäkkö & Elli Halme

Suomen uuden oikeistohallituksen alkutaival on ollut täynnä skandaaleja perussuomalaisten rasismin ja hallituksen avoimen työläisvihamielisen politiikan vuoksi. Poikkeuksellisen suuret mielenosoitukset ympäri Suomea hallitusta ja sen rasismia vastaan kertovat luokkien välisen jännitteen kärjistymisestä. Hallitus antoi julki “rasisminvastaisen tiedonannon” 6. syyskuuta. Siinä esitetty paketti ei ainoastaan ole hyödytön rasismin torjunnassa, vaan siihen on ujutettu vieläpä suora hyökkäys kommunismia vastaan.

Ontto “rasismipaketti”

Porvarillisen kokoomuksen pääministeri Petteri Orpo totesi tiedonannossa: ”Hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä, ja tekemään työtä rasismin torjumiseksi. Hallituksen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa, kuin kansainvälisesti”. Rasismia ei kuitenkaan kumota tyhjillä sanoilla. Sen voi tehdä ainoastaan konkreettisilla, materiaalisilla teoilla ja politiikalla. Tämä ”rasisminvastainen” tiedonanto ei muuta käytännössä mitään, sillä hallituksen ohjelma on edelleen täynnä rakenteellista rasismia. Hallitus ajaa syrjintää ja eriarvoisuutta lisääviä toimenpiteitä: maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttäminen, työttömyysturvan tason sitominen kielitaitoon, paperittomien terveydenhoito-oikeuden heikentäminen ja vastaanottorahan alentaminen.

Oikeistoa ei kiinnosta yhdenvertaisuuden edistäminen eikä rasismin kitkeminen eduskunnasta. Monilla perussuomalaisilla poliitikoilla on kytköksiä fasistisiin ryhmiin. Vielä useamman retoriikka on täynnä rasismia ja silkkaa taantumuksellista autoritaarisuutta. Puolueen johtajat kiistävät julkisesti olevansa rasisteja, mutta tietoisesti jättävät asian todellisen laidan auki. Heillä ei selvästi ole aikomustakaan luopua rasistisesta demagogiastaan. Eräs perussuomalaisten parlamentaarikko käytti jopa avoimen rasistista ilmaisua tiedonannon käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa. Hallituksen asenne rasismia kohtaan tiivistyy heidän välinpitämättömyyteensä tätä röyhkeää hallituspuolueen kansanedustajan ulostuloa kohtaan.

Kommunistiset symbolit laittomiksi?

Tiedonantoon on lisätty salakavalasti kirjaus, jossa sitoudutaan selvittämään kommunististen symbolien kieltoa. Tiedonannossa kansainvälistä työväen vallankumousta symboloivat sirppi ja vasara perinteisen valheellisesti rinnastetaan natsien hakaristiin. Tämä hyökkäys osoittaa, miksi meidän kommunistien ei tule odottaa porvarivaltiolta tukea rasismin ja fasismin vastaisessa taistelussa: rasismi on sille hyödyllinen, työläisiä hajoittava ilmiö – kun taas me kommunistit ja lietsomamme luokkataistelu olemme sille todellinen uhka. Hallitseva luokka vihaa kaikkea, mitä me kommunistit edustamme ja pelkää asemamme vahvistumista luokkataistelun yltyessä.

Niin kauan kuin elämme luokkayhteiskunnassa, jota seniili ja kriisiytynyt kapitalistinen järjestelmä ja porvarivaltio edustavat, on olemassa rasismia. Porvaristo hyötyy työväenluokan hajanaisuudesta ja sisäisistä jakolinjoista, erityisesti kriisioloissa. Todellinen, tehokas rasisminvastainen työ vaatii työväenluokan yhdistymistä nimenomaan luokkapohjalta taisteluun kapitalismia vastaan. Kommunismi on se teoreettinen pohja, jolle rakentaen voimme varmistaa työväenluokan voiton. Ei siis ole mikään ihme, että porvarillinen valtio pitää kommunisteja pahimpana uhkana itselleen kaikkialla, missä kommunismi on nouseva tendenssi.

Liity Vallankumoukseen!

Vallankumous-järjestö, osana International Marxist Tendency -Internationaalia organisoi kommunismin voimia Suomessa. Me emme kavahda oikeistohallituksen uhittelua. Mikään ei voi tukahduttaa ajatusta, jonka aika on tullut. Liity riveihimme, todelliseen taisteluun rasismia ja kaikkia muitakin sorron muotoja vastaan — taisteluun kapitalismin murskaamiseksi ja korvaamiseksi uudella, rationaalisella ja oikeudenmukaisella, luokattomalla yhteiskunnalla. Liity Vallankumoukseen!