Miten työläiset voivat rampauttaa imperialistisen sotakoneen

Sean Hodges & Dylan Cope
Julkaistu englanniksi In Defence of Marxism -sivustolla.

Monet työläiset katsovat Lähi-idän etenevää katastrofia ja pohtivat, mitä voisivat tehdä imperialistien teurastuksen pysäyttämiseksi. Järjestäytyneinä ja mobilisoituineina työväenluokalla on valta pysäyttää nämä sotahullut. Tämän artikkelin ovat kirjoittaneet toverit Isossa-Britanniassa. Artikkelissa on mukana malli julkilausumasta äänestettäväksi ammattiliitoissa ja siinä selitetään, mitä työläiset voivat tehdä imperialistisen sotakoneen rikkomiseksi.

Työläiset ympäri maailmaa katsovat kauhulla, kun Israelin porvarivaltio jatkaa sotaansa rangaistakseen kollektiivisesti Gazassa satimessa olevia siviilejä.

Tultuaan yllätetyiksi housut kintuissa Hamasin koordinoitujen hyökkäysten jälkeen, Israelin sionistinen hallitseva luokka on ryhtynyt julmaan kostoon.

Monet Isossa-Britanniassa kysyvät tämän silmittömän pommituskampanjan ja siviilien joukkotuhonnan johdosta: mitä voimme tehdä auttaaksemme?

Ensinnäkin, meidän täytyy ymmärtää, että meidän voimamme tulee kollektiivisesta järjestäytymisestä ja mobilisaatiosta, erityisesti ammattiliitoissa.

Jos kuulut ammattiliittoon, sinun täytyisi siis pyrkiä saamaan ammattiosastosi hyväksymään mallijulkilausumamme: ammattiosaston tulisi julistaa varauksetonta solidaarisuutta palestiinalaisten kanssa; tuomita Israelin hyökkäykset; ja tuomita britti-imperialismin kanssasyyllisyys kansanmurhaan Israelin valtion rinnalla.

Militantit työläiset toimeen

Tämä julkilausuma osoittaa konfliktin todelliseen syyhyn: ei siihen, kuka ampui ensimmäisen laukauksen, vaan kuka on sortaja, ja kuka auttaa heitä heidän sortonsa toteuttamisessa.

Mutta ennen kaikkea, tyytymättä vain tuomitsemaan imperialistit, julkilausuma kehottaa ryhtymään toimeen. Meidän täytyy ymmärtää todellinen voimamme: kykymme mobilisoitua ja osoittaa mieltämme; ja kaikkein olennaisin on kykymme evätä kapitalisteilta meidän työvoimamme käyttö.

Tämä ei tarkoita toimintaa yksilötasolla – lintsaamista töistä maanantaiaamuna; kieltäytymistä tämän tai tuon tuotteen ostamisesta – vaan kollektiivisesti.

Työväenluokan voima ei tule päätöksistämme kuluttajina, vaan roolistamme tuottajina. Me emme ole asiakkaita, vaan työläisiä.

Tapahtui se sitten ammattiliittojen kautta tai muuten, kollektiivinen toiminta järjestäytyneen työväenluokan taholta – erityisesti niillä teollisuudenaloilla, jotka pitävät kapitalistien sotakoneen käynnissä – voi vaikuttaa tilanteeseen suoraan.

Tällainen militantti massojen toiminta vaikuttaa imperialisteihin suoraan, sillä tuotanto lakkaa. Israelin armeija IDF ei voi pommittaa palestiinalaisia pommeilla, joita heillä ei ole!

Tällä tavalla työläiset voivat realisoida sen vallan, joka heillä potentiaalina on koko yhteiskunnan tasolla. Vain yhdelläkin työpaikalla tapahtuva työtaistelutoimi voi saada aikaan valtavia asioita konkreettisten tapahtumien kulussa ja inspiroida muita työläisiä seuraamaan tätä esimerkkiä.

Oppeja historiasta

Ottaaksemme vain yhden sankarillisen esimerkin: vuonna 1974, Pinochetin Chilen vallankaappauksen jälkimainingeissa työläiset ottivat aloitteen käsiinsä juuri tällä tavalla Rolls Roycen East Kilbriden tehtaalla Skotlannissa.

Kuultuaan, että heidän korjaamansa lentokonemoottorit kuuluivat Pinochetin juntalle, he kieltäytyivät koskemasta näihin elintärkeisiin lentokoneosiin.

Tämä työläisten boikotti jatkui niin kauan, että itse moottorit ruostuivat – tehden niistä toimintakyvyttömiä ja estäen niiden käytön Chilen työläisten murhaamiseen tuhansien kilometrien päässä.

Samalla tavalla työläiset CGiL-ammattiliitossa Genoassa Italiassa menivät lakkoon vuonna 2019 estääkseen saudiarabialaisen laivan lastaamisen asein, joiden määränpää oli Jemen, jossa niitä olisi käytetty taantumuksellisen Saudi-Arabian hallinnon sotaan Jemeniä vastaan.

Vuonna 2022 kreikkalaiset rautatietyöläiset yrittivät estää tankkien kuljettamisen Ukrainaan, jossa niitä haluttiin käyttää siellä käytävässä sodassa.

On olemassa myös ennakkotapaus, jossa militantit työläiset ovat estäneet aseiden kuljetuksen Israeliin: huomionarvoisin tapaus on, kun Etelä-Afrikan satamatyöläisten liitto SATAWU kieltäytyi purkamasta israelilaista laivaa, kun Israelin vuoden 2021 pommituskampanja Gazassa oli huipussaan.

Uusimman Israelin valtion aggression valossa nämä inspiroivat esimerkit havainnollistavat ja antavat meille elintärkeitä oppeja siitä, miten työläisten tulisi ja miten he voivat taistella palestiinalaisten sortoa vastaan tänään – käyttämällä asemaansa tuotannossa ja jakelussa pysäyttämään imperialistit niille sijoilleen.

Vihollinen on kotona

Tällaisen liikkeen täytyy ottaa tähtäimiinsä myös “oma” hallitseva luokkansa. Netanjahun hallinto kykenee toimimaan rangaistuksetta, koska Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian imperialismi näkee vahvan Israelin välttämättömänä etujensa edistämiselle Lähi-idässä.

Tällaista mahtia vastaan taistellessamme meidän täytyy siis ajatella suuremmassa mittakaavassa. Kampanja työläisten toiminnalle aseiden tuotantoa ja kuljettamista vastaan on vain alkusoittoa.

Imperialististen hallitustemme (myös Suomen -suom. huom.), vihollisemme kotona, suistaminen vallasta, ja niiden edustaman ja puolustaman kapitalistisen järjestelmän tuhoaminen, on lopulta ainoa toimenpide, joka kokonaan ja tehokkaasti estää Israelin aggression ja pysäyttää sodat lopullisesti.

Me emme voi luottaa porvarilliseen diplomatiaan ja kansainvälisiin järjestöihin kuten “Yhdistyneisiin” kansakuntiin – tai vastaaviin imperialismin käsikassaroihin – saadaksemme aikaan aidon rauhan. Palestiinan massojen ainoat todelliset ystävät ovat koko maailman työläiset.

Murskaamalla omat imperialistiset hallintonsa länsimaiden työläiset voivat antaa aitoa luokkasolidaarisuutta Palestiinan asialle. Tällä tavoin autamme Lähi-idän miljoonat sorretut, lopulta kaikki maailman sorretut, vihdoin ja viimein voittamaan oman vapautensa.

Työläiset valtaan

Aseteollisuudessa työskentelevien työläisten tulisi, paitsi keskeyttää aseiden tuotanto ja jakelu, taistella myös saadakseen koko teollisuus lopulta työläisten hallintaan ja omistukseen.

Tällä tavalla, ottaen mallia ns. Lucas-suunnitelmasta 1970-luvulta, tehtaat ja koneisto voitaisiin muuntaa pois asetuotannosta ja kohti sosiaalisesti hyödyllisiä tuotteita kuten vihreää teknologiaa ja välineistöä terveydenhuoltojärjestelmälle.

Tältä pohjalta, sosialistiseen tuotantosuunnitelmaan perustuen, yhteiskunnan resurssit ja työläisten taidot voitaisiin hyödyntää koko ihmiskunnan hyväksi, ei vain yksityisten asefirmojen.

Kommunistien tehtävä ammattiliitoissa on yhdistää kaikki nämä erilliset langat; nostaa tietoisuutta ja antaa työläisille itsevamuutta sekä käsitys omasta voimastaan; ja olla kaikkein määrätietoisimpia luokkataistelijoita sekä internationalisteja.

Jos haluat liittyä Suomen Vallankumoukseen ja ryhtyä toimimaan kommunistina työväenliikkeen piirissä, liity meihin tänään!