On aika perustaa vallankumouksellinen kommunistinen internationaali!

“Tämä on uudelleensyntymä, renessanssi!” Nämä sanat, jotka IMT:n johtava teoreetikko Alan Woods esitti, kuvasivat kansainvälisen toimeenpanevan komiteamme (IEC) hiljattain pidetyn kokouksen tunnelmaa. Merkittävä määrä työläisiä ja nuorisoa on tarttumassa molemmin käsin kommunismin lippuun — meidän on käännyttävä määrätietoisesti heidän puoleensa rakentamalla vallankumouksellinen kommunistinen internationaali.

Maailmannäkymät: kriisi ja radikalisoituminen

Rohkea uusi käänteemme on seurausta objektiivisesta tilanteesta, jonka Alan hahmotteli maailman näkymiä käsittelevässä avausistunnossa. Kapitalistit ajelehtivat kriisistä kriisiin kaikilla tasoilla — poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella ja sotilaallisella — samalla kun inflaatio nakertaa ihmisten palkkoja ja elintasoa.

Tämän kuohunnan keskellä Alan selitti, että meidän ei pitäisi yliarvioida kapitalistien rationaalisuutta. Leniniä lainaten: “Mies jyrkänteen reunalla ei ole järkevä.” Hallitseva luokka horjuu erehdyksestä toiseen. Vuonna 2022 näimme Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin, tuon kylmän sodan aikakauden luomuksen, vetävän Ukrainan voittamattomaan sotaan Venäjän kanssa. Viime vuonna hän antoi täyden tukensa Israelin kansanmurhalle Gazassa. Ja nyt Yhdysvallat on käynnistämässä uusia ilmaiskuja Lähi-idässä ja kovistelee Iranin kanssa. Laajempi Lähi-idän sota olisi katastrofaalinen, mutta imperialistit ovat silti ajautumassa sellaiseen.

Verraten tilannetta Titaniciin, Alan totesi, että tuon epäonnisen aluksen kapteeni ei ainakaan nähnyt jäävuoren lähestyvän, kun taas “Biden ja hänen neuvonantajansa näkevät jäävuoren horisontissa ja karjuvat: täyttä höyryä eteenpäin!”.

Kun maailma palaa (kuvainnollisesti ja kirjaimellisesti), ihmiset vaipuvat epätoivoon johtajiensa suhteen. Kaikissa maissa tehdyt tehdyt mielipidetutkimukset paljastavat, että ihmiset vihaavat perinpohjaisesti kaikkia järjestelmän peruspilareita: politiikasta suuryrityksiin ja lehdistöön. Samaan aikaan työväenliike on alkanut herätä horroksestaan Britanniassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa — jopa Saksan kaltaisissa maissa, joissa se on ollut horroksessa vuosikymmeniä. [Oikeistohallituksen suora hyökkäys työväenluokkaa kohtaan on Suomessakin saanut työväenluokan sotajalalle –suom. huom.]

Tämä merkittävä muutos tietoisuudessa on seurausta ajanjaksosta, jona vasemmistolaisia uudistusmielisiä suuntauksia (Corbynin ja Sandersin liikkeet, SYRIZA, Podemos jne.) on koeteltu tuhoon asti. “Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa ne herättivät valtavia odotuksia ja toiveita”, Alan sanoi, “vain tullakseen murskautuksi.”

Siksi työntekijöiden ja nuorison radikaaleimmat kerrokset suhtautuvat epäluuloisesti reformismiin ja jopa “sosialismiin”. Kuten “Oletko kommunisti” -kampanjamme menestys osoittaa, tämän päivän luokkataistelijoille ei riitä mikään muu kuin kommunismi.

“Kaikkialla tuhannet, kymmenet tuhannet, sadattuhannet, luultavasti miljoonat nuoret ihmiset ovat hyväksyneet kommunismin ajatukset… Todellinen kommunismi tulee vaistosta, tarpeesta taistella ja muuttaa asioita. Nämä uudet kerrokset kutsuvat itseään kommunisteiksi — he eivät ole lukeneet kirjoja, mutta sitä he ovat! Heitä ei tarvitse vakuutella”

Tämän kasvavan työntekijöiden ja nuorten etujoukon tavoittaminen oli tämän IEC:n kokouksen tunnuslause. Voittaessamme nämä vaistomaiset kommunistit joukkoihimme, Alan totesi, “rakennamme voimakkaan kommunistisen internationaalin. Vakavan voiman, joka ei vain tarkkaile ja kommentoi tapahtumia, vaan joka pystyy ja haluaa osallistua kehittyvään luokkataisteluun kaikissa maissa.”

Imperialismi ja Palestiina

Bidenin kömmähdykset osuvat samaan aikaan, kun Yhdysvaltain imperialismi on suhteellisesti taantunut maailmannäyttämöllä, mikä luo tilaa Venäjän ja erityisesti Kiinan kaltaisille kilpailijoille luoda omia vaikutuspiirejään. Tätä kaikkea käsiteltiin perusteellisesti imperialismia käsittelevässä erillisessä istunnossa.

Jorge Martín Kansainvälisestä sihteeristöstä (IS) esitteli faktojen ja lukujen avulla, että siirtyessään kapitalismiin Kiina on kehittynyt maailman toiseksi suurimmaksi imperialistiseksi vallaksi. Se haastaa nyt Yhdysvallat huipputeknologian aloilla, kuten supertietokoneissa ja sähköajoneuvoissa, hankkii uusia markkinoita, liittolaisia ja kauppareittejä pääomiensa viemiseksi ja ottaa yhteen lännen kanssa strategisista kysymyksistä, kuten Taiwanin suvereniteetista. Samaan aikaan Venäjä on käyttänyt laajaa teollisuuspohjaansa ja huomattavaa sotilaallista voimaansa lännen ohittamiseen Syyriassa ja nyt Ukrainassa.

Maailman jakaminen ja uudelleenjakaminen on keskeinen tekijä tulevaisuudennäkymissä, jotka valmistelevat tulevaa epävakautta. On välttämätöntä, että kommunisteilla on selkeä näkökulma imperialismin kysymykseen objektiivisesta tilanteesta lähtien ja käyttäen Leninin mestarillista analyysia teoreettisena kehyksenä. Tässä tärkeässä kokouksessa hyväksyttiin ylivoimaisesti vuonna 2016 laadittu asiakirja, jossa selitetään kantamme.

Keskustelimme myös Israelin verisestä sodasta Gazassa, josta on tullut maailmanlaajuisen luokkataistelun keskipiste. Se on paljastanut perinpohjaisesti länsimaiset imperialistit, jotka saarnaavat jatkuvasti “demokratiasta ja oikeusvaltion periaatteista” ja samalla avustavat, aseistavat ja yllyttävät tuhansien palestiinalaisten teurastamista. Tilanne on raivostuttanut ihmisjoukkoja kaikkialla maailmassa, ja porvarilliset valtiot ovat hyökänneet laajalti tovereitamme vastaan johtuen solidaarisuutemme Palestiinaa kohtaan ja vallankumouksellisen ratkaisun vaatimisen vuoksi.

Kokous äänesti yksimielisesti IMT:n julkilausuman ratifioinnin, joka annettiin pian 7. lokakuuta tapahtuneen Hamasin hyökkäyksen jälkeen ja jossa todettiin selvästi, että kommunistit seisovat sorrettujen puolella ja torjuvat imperialistiemme vastenmielisen tekopyhyyden. Intifada voittoon asti: vallankumous voittoon asti!

Läpimurtoja

Viikon kohokohta, joka osoitti kommunismin voimien myrskyisän kasvun mahdollisuudet kaikkialla, oli kaksi peräkkäistä toimeksiantoa, jotka koskivat kahta IMT:n osastoa maissa, joissa kommunismi näytti aikoinaan hyvin kaukaiselta: Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Yhdysvaltain ja Sveitsin toverit ovat kuitenkin ottaneet valtavia edistysaskeleita viime aikoina.

Tom Trottier Yhdysvaltain osaston johdosta hahmotteli Yhdysvaltain kapitalismin syviä ristiriitoja, sillä vaikka hallitseva luokka kehuskelee talouden elpymisestä ja vakaudesta, massat eivät näe siitä mitään todisteita palkoissaan tai elinoloissaan.

Bidenin suosion ollessa mielipidemittauksissa lähihistorian huonoimmissa lukemissa ja Donald Trumpin päihittäessä republikaanien esivaaleissa kaiken vastustajansa, alkaa uusi “Trumpin koulu” vaikuttaa väistämättömältä tosiasialta vuoden 2024 presidentinvaalien jälkeen. Tämä ei tuo mukanaan “fasismia”, kuten liberaalit ja uudistusmieliset pelottelijat väittävät, vaan pikemminkin polarisoi ja radikalisoi amerikkalaista yhteiskuntaa entisestään. Vasemmiston tyhjiö jättää kentän auki kommunismille, joka voi näissä oloissa tarttua työläisten ja nuorten mieliin.

Toveri Antonio Balmer antoi esimakua miljoonien amerikkalaisten todellisesta tunnelmasta lukemalla Yhdysvaltojen verkkosivuillemme lähetetyn viestin nuorelta työläiseltä, joka on nyt rekrytoitu:

“Vihaan kapitalismia kehoni joka solulla.  Piru minut periköön, jos tämä iljettävä järjestelmä vetää minut mukanaan, ja jos se vetää, aion kuolla taistellen sitä vastaan… En tarvitse vakuuttelua, vain keinot ja lisäkoulutusta.”

Tämä, sanoi Antonio, “on uudenlainen amerikkalainen, jonka historia on tuottanut!” Olemme saaneet tuhansia samanlaisia viestejä raivostuneilta ja uhrautuvaisilta nuorilta kommunisteilta.

Toverit ovat ravistelleet organisaatiotaan ylhäältä alas, jotta he saisivat yhteyden tähän kerrokseen ja luopuisivat kaikesta passiivisuudesta tai rutinismista. Näiden menetelmien ansiosta yhdysvaltalaiset toverit luottavat saavuttavansa tänä vuonna 1000 jäsentä.

Jos ajatus kommunismin leviämisestä Yhdysvalloissa tuntui aikoinaan kaukaa haetulta, rikkaassa, “puolueettomassa” Sveitsissä se saattoi tuntua suorastaan mahdottomalta. Silti Dersu Heri Sveitsin osaston johdosta kertoi hämmästyttävästä edistyksestämme tässä maassa, jossa olemme kasvaneet 60 prosenttia vain puolessa vuodessa.

Dersu selitti, että tämä kasvu perustui “Oletko kommunisti?” -kampanjan kautta saatuun toverikerrokseen: “Näiden ihmisten psykologia on kuin sotilaiden, jotka odottavat mobilisointia luokkasotaan.” Nämä uudet taistelijat ovat täynnä kiireellistä tarvetta päästä mukaan rakentamaan, ja heistä tulee heti parhaita värvääjiämme: he levittävät rohkeasti kommunistisia iskulauseita oppilaitoksissaan, kaduilla — ja jopa raitiovaunussa!

Porvarillinen lehdistö on myös vahvistanut näkyvyyttämme ja käynnistänyt ilkeän mustamaalauskampanjan tovereidemme intifadaa ja Lähi-idän vallankumousta koskevia iskulauseita vastaan. Sen sijaan, että olisimme alistuneet, siirryimme hyökkäyskannalle ja järjestimme mielenosoituksia ja kokouksia eri puolilla maata, mukaan lukien mielenosoitus Bernissä, johon osallistui lyhyellä varoitusajalla satoja ihmisiä.

Porvarillinen lehdistö on myös vahvistanut näkyvyyttämme ja käynnistänyt ilkeän mustamaalauskampanjan intifadaa ja Lähi-idän vallankumousta koskevia toveriemme iskulauseita vastaan. Sen sijaan, että olisimme alistuneet, siirryimme hyökkäyskannalle ja järjestimme mielenosoituksia ja kokouksia eri puolilla maata, mukaan lukien mielenosoitus Bernissä, johon osallistui lyhyellä varoitusajalla satoja ihmisiä.

Tämä röyhkeä asenne ja taisteluhenki ovat olleet avainasemassa siinä, että toverit ovat onnistuneet houkuttelemaan rohkeimpia luokkataistelijoita. Tavoitteenamme on kaikkialla nimenomaan sulautua tähän kerrostumaan, tehdä heistä tietoisia, järjestäytyneitä bolshevikkeja ja muodostaa heistä ratkaiseva historiallinen voima. Meidän on vain aseistettava heidät oikeilla teoreettisilla välineillä ja annettava heille mahdollisimman laajat mahdollisuudet aloitteellisuuteen ja rakentamiseen.

Osana tätä käännettä toverit perustavat Vallankumouksellisen kommunistisen puolueen: se on Sveitsin kommunistien uuden sukupolven keihäänkärki taistelussa kapitalismia vastaan.

Esihistorian loppu

Tämän historiallisen IEC:n viimeinen osa alkoi inspiroivalla taloutta käsittelevällä istunnolla, jonka kruunasi Lontoossa sijaitsevan uuden kansainvälisen pääkonttorimme paljastaminen. Tämä toimisto on kirjaimellinen muistomerkki jäsentemme bolshevistisesta uhrautumishengestä, joka vapauttaa meidät riippuvuudesta kapitalistisista maanomistajista.

Tämän jälkeen Hamid Alizadeh IS:stä esitteli järjestöraportin, joka oli aivan erilainen kuin mikään muu, mitä olemme koskaan kuulleet tällaisessa kokouksessa. Se todella paljasti, että esihistoriamme on vihdoin päättynyt. Objektiivinen tilanne on tehnyt vanhat menetelmämme, jotka perustuvat yliopistojen lukupiireihin, vanhentuneiksi. Olemme kaikkialla maailmassa tekemässä rohkeaa käännettä ulospäin: pyrimme valloittamaan jokaisen kadun, työpaikan ja luokkahuoneen kommunismille.

Kasvuvauhtimme (lähes 40 prosenttia viime vuoden aikana) ylittää kaiken aiemmin näkemämme. Ylitimme 5000 jäsenen rajan lokakuussa 2023, ja tammikuussa 2024 ylitimme maailmanlaajuisesti 6000 toverin rajapyykin. Brittiläiset toverit ylittivät ensimmäisenä 1 000 jäsenen rajan — mutta kun otetaan huomioon viime vuoden kasvu esimerkiksi Italiassa (25 prosenttia, 515 toveria), Kanadassa (70 prosenttia, 668 toveria) ja Yhdysvalloissa (85 prosenttia, 630 jäsentä), he eivät ole pitkään yksin!

Useat pienemmät ryhmät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja ovat hyvää vauhtia kehittymässä täysiksi osastoiksi. Esimerkiksi Irlannin toverit ovat paisuneet tammikuusta 2023 lähtien yli 380 prosenttia seitsemästä jäsenestä 34 jäseneen.

Samaan aikaan verkkosivustomme, podcastimme ja videomme keräävät miljoonia katselukertoja vuosittain. Julkaisutoimistomme Wellred Books on kokenut historiansa parhaan vuoden, ja siitä on tulossa toinen ennätyksellinen vuosi, kun Rob Sewellin ja Alan Woodsin uuden elämäkerran In Defence of Lenin (Leninin puolesta) painokset suorastaan lentävät hyllystä osana koko vuoden kestävää #LeninLives-kampanjaa, jolla juhlistetaan tämän suuren vallankumouksellisen johtajan kuoleman satavuotispäivää. Ei ole liioiteltua sanoa, että olemme maailman johtava kommunistisen teorian, uutisten ja analyysien lähde.

Kohti vallankumouksellsita kommunistista internationaalia!

Meidän on ymmärrettävä sen ajanjakson luonne, johon olemme astuneet. Oikeisto hallitsee reformistisia joukkopuolueita, stalinistit ja lahkolaiset ovat kriisissä, vasemmistoreformistit on monissa maissa murskattu epäröintinsä ja petostensa vuoksi, ja on olemassa syvä joukko radikaaleja työläisiä ja nuoria, jotka ovat valmiita omaksumaan kommunismin. Tilanne huutaa uuden viitekehyksen perään.

Tämän tunnustamiseksi useat osastot — mukaan lukien Sveitsi, kuten mainittiin, sekä Iso-Britannia, Ruotsi, Tanska, Kanada ja Saksa — ovat tehneet historiallisen päätöksen perustaa uusia vallankumouksellisia kommunistisia puolueita, ja useat muut osastot valmistautuvat tekemään samoin.

Dialektiikka opettaa meille, että tietyssä vaiheessa historiallinen kehitys saavuttaa käännekohdan. Silloin emme voi takertua menneisyyteen ja vanhoihin työmenetelmiin, vaan meidän on omaksuttava innokkaasti tulevaisuus. Meistä on tulossa monissa osissa maailmaa keskipiste, ja meidän on näyttäydyttävä sellaisena. “Olemme keskellä dialektista harppausta, laadullista muutosta“, kuten Hamid totesi organisaatioraportin loppupuheenvuorossa: “Meistä on tulossa todellinen voima, joka kilpailee työläisten ja nuorten edistyneistä kerroksista.“

Kansainvälisen marxilaisen tendenssin (IMT) on siis perustettava itsensä uudelleen, jotta se voi kohdata muuttuneen maailman. Luovumme vanhasta lipustamme ja luomme uudelleen uuden Vallankumouksellisen Kommunistisen Internationaalin (RCI): se on majakka, jonka alle tämän päivän kommunistisukupolvi voi kokoontua.

Riemukkaiden suosionosoitusten keskellä kokous hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen tästä rohkeasta ja tarpeellisesta askeleesta. Olemme päättäneet kutsua kesällä koolle ylimääräisen maailmankongressin, joka on avoin kaikille kommunisteille, jotka ovat valmiita liittymään taisteluumme, ja jossa tämä uusi internationaali perustetaan virallisesti.

Kehotamme kaikkia internationaalin tovereita tekemään valmisteluja nyt: keskustelemaan, levittämään sanaa ja sulattelemaan tämän uuden profiilin merkitystä. Emme enää ui vastavirtaan: historian vuorovesi on tukenamme.

”Rohkeutta, rohkeutta ja vielä enemmän rohkeutta!”

Loppupuheenvuorossaan Alan huomautti, että johtoelimessä vallitsee aivan uusi tunnelma. Toisaalta, hän selitti, tämä on “objektiivinen heijastus koko tilanteen muutoksesta”. Emme ole koskaan nähneet näin laajaa vihaa status quoa kohtaan emmekä näin perustavanlaatuista kriisiä vanhassa järjestyksessä.

“Tämä on jotain, mitä olemme ennustaneet näkymissämme vuosikymmeniä”, Alan sanoi. “Mutta nyt se ei ole enää näkökulma. Se on tosiasia. Se on käsin kosketeltava tosiasia, jonka jokainen voi nähdä ja tuntea.”

Toisaalta on subjektiivinen kysymys siitä, minkä vaiheen läpi kansainvälisyytemme on kulkemassa. Alan selitti, että jokainen poliittinen puolue on elävä organismi, jonka on käytävä läpi alkiovaihe. Vallankumoukselliselle puolueelle tämä on “pienten piirien vaihe, joka synnyttää pienten piirien mentaliteetin, jolle ovat ominaisia epämuodolliset menetelmät”.

Tällaisista menetelmistä tulee kuitenkin kehityksen este. “Ne joko hylätään tai organisaatio tuhoutuu. Olemme jo kauan sitten ohittaneet pienten piirien vaiheen. Kaikki osastot kasvavat nopeasti, ja vaaditaan uusia menetelmiä ja uutta psykologiaa.”

Havainnollistaakseen tätä uutta asennetta Alan nosti esiin yksittäisen toverin työn pienessä walesilaisessa Port Talbotin kaupungissa, jossa elintärkeä terästeollisuus on lähes tuhoutunut, ja nyt viimeisessä jäljellä olevassa terästehtaassa suunnitellaan suuria irtisanomisia.

Vastoin virallisen ammattiliiton tavanomaisia toimintatapoja tämä nuori työläistoveri tarttui ympäröivien osastojen tukemana oma-aloitteisesti toimeen ja kehotti työntekijöitä lakkoilemaan ja valtaamaan terästehtaan ja ilmoitti julkisesta mielenosoituksesta. Toverit ovat heittäytyneet elämän ja kuoleman taisteluun koko kaupungin puolesta. Olivatpa tulokset mitkä tahansa, tämä on esimerkki psykologiasta, jota vaaditaan jokaiselta toverilta internationaalissa.

Tällaiset menetelmät tuovat (pian perustettavan) Vallankumouksellisen kommunistisen puolueen brittitoverit kartalle ja näyttävät esimerkkiä siitä, millaista vallankumouksellista kommunistista internationaalia meidän on rakennettava.

Lopuksi Alan kehotti tovereita omaksumaan Dantonin kuolemattoman iskulauseen:

Rohkeutta, rohkeutta ja vielä enemmän rohkeutta! Sen pohjalta me voitamme.”

Kohti vallankumouksellista kommunistista internationaalia!